Energibesparelsernes Top-10

Se listen over de 10 mest oplagte steder at foretage energirenovering i boligen!

Statens Byggeforskningsinstitut har analyseret på de første 7500 energimærker og lavet en top-10 liste på de dele af bygningen, hvor der er størst potentiale for energibesparelser. Listen er ikke prioriteret, for det vil være individuelt, hvor de største besparelser ligger, men her er de 10 mest oplagte steder at sætte ind:

  • Kælder inkl. fundament
  • Gulve og terrændæk
  • Ydervægge
  • Loft og tag
  • Vinduer/ovenlys og døre
  • Ventilation
  • Vandinstallationer
  • Varmeanlæg – kedler
  • Fordelingssystem
  • Belysning